Styczeń 24, 2018

Doradztwo prawne

Firma świadczy usługi w zakresie doradztwa prawnego poprzez udzielanie indywidualnych pisemnych porad prawnych w następujących obszarach:

  • prawo administracyjne,
  • prawo cywilne,
  • prawo spadkowe,
  • prawo obrotu nieruchomościami,
  • prawo gospodarcze.

W ramach porad prawnych istnieje możliwość przygotowania projektów pism i wniosków do organów administracji publicznej i innych instytucji a także projektów umów, w szczególności umów najmu, dzierżawy, pożyczki, zlecenia, czy umowy o dzieło lub umowy o pracę.