Styczeń 24, 2018

Doradztwo prawne

Firma świadczy usługi w zakresie doradztwa prawnego poprzez udzielanie indywidualnych pisemnych porad prawnych w następujących obszarach:

  • prawo administracyjne,
  • prawo pracy, w tym również świadczenia emerytalno-rentowe (ZUS i KRUS),
  • prawo cywilne,
  • prawo rodzinne,
  • prawo spadkowe,
  • prawo obrotu nieruchomościami,
  • prawo gospodarcze.

W ramach porad prawnych istnieje możliwość przygotowania projektów pism i wniosków do organów administracji publicznej i innych instytucji a także projektów umów, w szczególności umów najmu, dzierżawy, pożyczki, zlecenia, czy umowy o dzieło lub umowy o pracę.

Aby uzyskać poradę:

  1. Wyślij pytanie prawne na adres kontakt@smartconcept.info.pl
  2. W odpowiedzi otrzymasz wycenę porady prawnej uzależnioną od stopnia skomplikowania sprawy.
  3.  Swoją opinię otrzymasz niezwłocznie po zaakceptowaniu wyceny.

Świadczenie usług w powyższym zakresie odbywa się na podstawie regulaminu.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zadzwoń na numer podany w zakładce Kontakt lub umów się na spotkanie.

Nie udzielamy telefonicznych porad prawnych.