Styczeń 21, 2018

Dotacje

 

Smart Concept oferuje wsparcie dla firm i organizacji pozarządowych w pozyskiwaniu dotacji zarówno z środków unijnych jak i programów krajowych, regionalnych czy lokalnych.

W ramach współpracy oferujemy:

1) Wstępną ocenę projektu pod kątem możliwości pozyskania dofinansowania;

2) Szczegółową analizę projektu pod kątem wybranego konkursu;

3) Przygotowanie pełnej dokumentacji aplikacyjnej, w tym w szczególności wniosku aplikacyjnego, analiz finansowych i ekonomicznych, a także opracowanie studium wykonalności projektu oraz pomoc w pozyskaniu dokumentacji technicznej;

4) Obsługę finansowo-księgową oraz prawną na etapie realizacji projektu, w tym przygotowywanie wniosków o płatność;

5) Wsparcie na etapie rozliczania i dokumentowania projektu oraz kontroli jego realizacji w okresie trwałości.