Maj 3, 2017

O nas

Dlaczego Smart Concept?

Smart Concept nie jest zwyczajną firmą doradczą. Powstała z potrzeby kreatywnego wspierania zarówno partnerów biznesowych jak i administracji publicznej. Nieszablonowe podejście, nastawienie na osiąganie celów, znajdowanie rozwiązań dla nawet najbardziej skomplikowanych projektów w szczególności na styku sfery publicznej ze sferą prywatną to cechy które nas wyróżniają.

Co możemy zaoferować?

•  przygotowanie kompleksowych analiz dotyczących realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych dotyczących nieruchomości;

• skuteczną negocjację warunków kontraktowych, w tym w szczególności umów najmu i dzierżawy, w sposób zapewniający maksymalizację dochodów dla właściciela lub optymalizację kosztów lub warunków kontraktowych dla najemcy;

• przeprowadzanie analiz ekonomicznych i prawnych niezbędnych na etapie tworzenia nowych lub przekształcania istniejących podmiotów gospodarczych, w tym również analiz due diligence;

• skuteczne podejście do problematyki optymalizacji użytkowania wieczystego gruntów, w tym aktualizacji opłat, uprawnień użytkownika wieczystego oraz zmiany celu tego prawa;

• przygotowanie studiów wykonalności oraz wniosków aplikacyjnych dla przedsięwzięć ubiegających się o dofinansowanie w ramach funduszy unijnych,

• prowadzenie szkoleń specjalistycznych

Nasz Zespół

Tomasz Turaj – ekonomista, wieloletni Dyrektor Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie odpowiedzialny za gospodarkę nieruchomościami Skarbu Państwa oraz postępowania reprywatyzacyjne,  rekompensaty za mienie zabużańskie, odszkodowania i zwroty wywłaszczonych nieruchomości, a także regulację stanu prawnego nieruchomości.

Maria Turaj – administratywista, zarządca nieruchomości (licencja Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej nr 25357).

Doświadczenie Naszego Zespołu gwarantuje również doskonałą, praktyczną znajomość procedur administracyjnych w szczególności takich jak kodeks postepowania administracyjnego, prawo zamówień publicznych, czy ustawa o gospodarce nieruchomościami.

Smart Concept współpracuje z notariuszami, radcami prawnymi, adwokatami, rzeczoznawcami majątkowymi, geodetami uprawnionymi, biegłymi rewidentami i księgowymi zapewniając pełen wachlarz usług dla biznesu.