Maj 3, 2017

O nas

Dlaczego Smart Concept?

Smart Concept nie jest zwyczajną firmą doradczą. Powstała z potrzeby kreatywnego wspierania zarówno partnerów biznesowych jak i administracji publicznej. Nieszablonowe podejście, nastawienie na osiąganie celów, znajdowanie rozwiązań dla nawet najbardziej skomplikowanych projektów w szczególności na styku sfery publicznej ze sferą prywatną to cechy które nas wyróżniają.

Nasz Zespół

Tomasz Turaj – ekonomista, wieloletni Dyrektor Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie odpowiedzialny za gospodarkę nieruchomościami Skarbu Państwa oraz postępowania reprywatyzacyjne,  rekompensaty za mienie zabużańskie, odszkodowania i zwroty wywłaszczonych nieruchomości, a także regulację stanu prawnego nieruchomości.

Łukasz Sanakiewicz – doktor nauk prawnych, adiunkt w Instytucie Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, specjalista w zakresie prawa obrotu nieruchomościami, autor publikacji dotyczących gospodarki nieruchomościami (zobacz listę publikacji).

Doświadczenie Naszego Zespołu gwarantuje również doskonałą, praktyczną znajomość procedur administracyjnych w szczególności takich jak kodeks postepowania administracyjnego, prawo zamówień publicznych, czy ustawa o gospodarce nieruchomościami.

Smart Concept współpracuje z notariuszami, radcami prawnymi, adwokatami, rzeczoznawcami majątkowymi, geodetami uprawnionymi, biegłymi rewidentami i księgowymi zapewniając pełen wachlarz usług dla biznesu.