Maj 3, 2017

Oferta

Co możemy zaoferować?

  • przygotowanie kompleksowych analiz dotyczących realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych dotyczących nieruchomości;
  • skuteczną negocjację warunków kontraktowych, w tym w szczególności umów najmu i dzierżawy, w sposób zapewniający maksymalizację dochodów dla właściciela lub optymalizację kosztów lub warunków kontraktowych dla najemcy;
  • przeprowadzanie analiz ekonomicznych i prawnych niezbędnych na etapie tworzenia nowych lub przekształcania istniejących podmiotów gospodarczych, w tym również analiz due diligence;
  • skuteczne podejście do problematyki optymalizacji użytkowania wieczystego gruntów, w tym aktualizacji opłat, uprawnień użytkownika wieczystego oraz zmiany celu tego prawa;
  • przygotowanie studiów wykonalności oraz wniosków aplikacyjnych dla przedsięwzięć ubiegających się o dofinansowanie w ramach funduszy unijnych.