Maj 3, 2017

Oferta

Co możemy zaoferować?

•  przygotowanie kompleksowych analiz dotyczących realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych dotyczących nieruchomości;

• skuteczną negocjację warunków kontraktowych, w tym w szczególności umów najmu i dzierżawy, w sposób zapewniający maksymalizację dochodów dla właściciela lub optymalizację kosztów lub warunków kontraktowych dla najemcy;

• przeprowadzanie analiz ekonomicznych i prawnych niezbędnych na etapie tworzenia nowych lub przekształcania istniejących podmiotów gospodarczych, w tym również analiz due diligence;

• skuteczne podejście do problematyki optymalizacji użytkowania wieczystego gruntów, w tym aktualizacji opłat, uprawnień użytkownika wieczystego oraz zmiany celu tego prawa;

• przygotowanie studiów wykonalności oraz wniosków aplikacyjnych dla przedsięwzięć ubiegających się o dofinansowanie w ramach funduszy unijnych,

• prowadzenie szkoleń specjalistycznych, pełna oferta szkoleń dostępna jest w zakładce Szkolenia.