Listopad 1, 2017

Gospodarka nieruchomościami po zmianach związanych z wejściem w życie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz ostatnich nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami

Szkolenie będzie obejmowało analizę praktycznych zagadnień związanych z wejściem w życie następujących aktów prawnych:

– ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r.  o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 2259);

– ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 2260);

– ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 1509);

– ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. z 2017 r. poz. 1529).

Na szkoleniu zostaną omówione także bieżące praktyczne problemy, związane z tematyką szkolenia, zgłoszone przez jego uczestników.