Listopad 1, 2017

Gospodarka nieruchomościami – zagadnienia praktyczne

Szkolenie będzie obejmowało omówienie następujących zagadnień:

– ogólne zasady gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego

– sposób i tryb przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości

– zbywanie nieruchomości w drodze bezprzetargowej

– zasady gospodarowania nieruchomościami przez jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,
którym przysługuje prawo trwałego zarządu

– szczególne formy obrotu nieruchomościami publicznymi

Szkolenie będzie obejmowało również omawianie zagadnień związanych z tematyką szkolenia zgłoszonych przez jego uczestników.