Listopad 1, 2017

Operat szacunkowy jako dowód w postępowaniu administracyjnym – zakres i metody weryfikacji

 

Szkolenie będzie obejmowało omówienie następujących zagadnień:

– zasady sporządzania operatów szacunkowych dla potrzeb organów administracji publicznej, w tym metodyka wyceny;

– szczególne wymagania dla operatów szacunkowych w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa;

– operat szacunkowy jako dowód w postępowaniu administracyjnym;

– uprawnienia organu administracji publicznej w zakresie weryfikacji operatu a uprawnienia organizacji zawodowych zrzeszających rzeczoznawców majątkowych w ramach postępowania administracyjnego;

– ocena prawidłowości sporządzonej wyceny w ramach prowadzonych przez organ postępowań (zakres i kompetencje organu administracji publicznej);

– rola komisji odpowiedzialności zawodowej dla rzeczoznawców majątkowych;

– najczęstsze błędy w operatach szacunkowych sporządzanych dla potrzeb organów administracji publicznej.

 

Szkolenie będzie obejmowało również omawianie zagadnień związanych z tematyką szkolenia zgłoszonych przez jego uczestników.