Październik 31, 2017

Regulacja stanu prawnego nieruchomości

 

Szkolenie będzie obejmowało omówienie następujących zagadnień:

– ujawnienie własności Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego w stosunku do nieruchomości zajętych pod drogi publiczne,

– uregulowanie stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi w trybie specustawy drogowej,

– komunalizacja nieruchomości Skarbu Państwa,

– uwłaszczenia osób prawnych,

– szczególne tryby regulacji stanu prawnego nieruchomości,

– zasady pozyskiwania i wydatkowania środków finansowych z przeznaczeniem na regulację stanu prawnego nieruchomości.

 

Na szkoleniu zostaną omówione także bieżące praktyczne problemy, związane z tematyką szkolenia, zgłoszone przez jego uczestników.