Listopad 1, 2017

Ustawa o dostępie do informacji publicznej w praktyce organów administracji publicznej

Szkolenie będzie obejmowało omówienie następujących zagadnień:

– zakres zastosowania ustawy

– klasyfikacja informacji jako informacji publicznej podlegającej udostępnieniu w trybie przepisów ustawy

– podmioty zobowiązane do udostępnienia informacji publicznej

– sposób udostępnienia informacji publicznej

– zasady ograniczenia dostępu do informacji publicznej

– zasady ponownego wykorzystania informacji publicznej

– najnowsze orzecznictwo w zakresie dostępu do informacji publicznej

– projektowane zmiany legislacyjne w zakresie dostępu do informacji publicznej

 

Szkolenie będzie obejmowało również omawianie zagadnień związanych z tematyką szkolenia zgłoszonych przez jego uczestników.